Najbližšie sväté omše

Nadchádzajúce udalosti

Program

Farský kostol
Vlčince
Kaplnka
Celulózka
Penzión
Pondelok –
Piatok
6:30,
17:301
Sobota6:3018:002
Nedeľa a sviatky
v deň pracovného pokoja
8:00, 9:303,
11:00, 19:00

9:004
Sviatky v pracovný deň06:30, 08:00,
17:30
16:004

1) V stredy, od začiatku akademického roka ako vysokoškolská sv. omša
2) Striedavo penzión č.6 a č.8
3) Počas školského roka s príhovorom pre deti
4) Počas letných prázdnin sv. omša len prvú nedeľu v mesiaci

Spovedanie pred každou svätou omšou
Pondelok, Utorok30 minút1
Streda30 minút1
Prvopiatkový týždeň od 17:00-18:002
Štvrtok, Piatok30minút1
Prvopiatkový týždeň už od 16:30-18:00
Sobota, Nedeľa30 minút1

1) V októbri vo všedné dni sa večer spovedá už od 16:45 do 17:10 (o 17:15 modlitba posvätného ruženca)
2) Deti a mládež

Kedy
Štvrtokpo sv. omši od 18:00-19:001
Prvá nedeľa v mesiacipo sv. omši o 8:00 a 11:00
Adorácia pre rodinyjeden štvrtok v mesiaci po večernej sv. omši
Výročná celodenná poklonaprvá júlová nedeľa

1) Jedenkrát do mesiaca moderovaná adorácia po sv. omši do 19:15

Cez školský rokCez letné prázdniny
Pondelok09:30 – 11:0007:30 – 08:15
Utorok15:00 – 16:4516:00 – 16:45
Streda18:30 – 20:0018:30 – 19:00
Farnosť je možné podporiť aj na bankový účet

SK51‍ 0900‍ 0000‍ 0050‍ 2828‍ 1302