Sviatosť Eucharistie

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.

Prvé sväté prijímanie deti

 • príprava prebieha v rámci školskej katechézy v 3. ročníku základnej školy
 • bezprostredná príprava je zahrnutá do nedeľných sv. omší pre deti
 • termín 1. svätého prijímania je zvyčajne sobota pred 7. veľkonočnou nedeľou, môže sa to ale meniť podľa dátumu Veľkej noci.

Dospelí

 • ak chce prijať Eucharistiu dospelý pokrstený človek, je potrebné sa prihlásiť v priebehu septembra
 • zároveň sa pripravuje aj na prijatie Sviatosti birmovania

Prvé sväté prijímanie 2024

Milí rodičia,
koordinačný výbor rodičov sa na svojom zasadaní dohodol na dôležitých informáciách k 1. SP. Dotazník a možnosť prihlásiť si video a foto zo slávnosti 1. SP môžete na tomto odkaze:

Prijímanie-informácie pre rodičov 2024

Pre tých, ktorí neboli v novembri na stretnutí rodičov prvoprijímajúcich, prikladám prezentáciu

Prijímanie – prezentácia rodičia 2024

V šk. roku 2023/24 na hodinách náboženskej výchovy 3.ročníka budeme s deťmi preberať aj tieto témy:

 1. Krst
 2. O kresťanskom živote
 3. Viera a modlitba
  • základné modlitby a pravdy viery
 4. Desatoro
  • Úcta k Pánu Bohu
  • Zasvätenie nedele a sviatkov
  • Rodičia
  • Hanblivosť – chránime si čistotu tela i duše
  • Majetok
  • Pravdovravnosť
 5. Láska k Bohu a láska k blížnemu
 6. Hriech a pokánie
  • Ježiš trpel za naše hriechy
  • Ježiš odpúšťa hriechy
  • Ako si spytovať svedomie
  • Ako budem ľutovať hriechy
  • Ako sa budem spovedať
  • Na čo nesmiem zabudnúť pri sv. spovedi
 7. Eucharistia
  • Posledná večera
  • Pán Ježiš nas pozýva k svojmu stolu do kostola
  • Na posvätný stôl prinášame dary
  • Všetci prijímame posvätný pokrm
  • Na čo musíme dávať pozor pri sv. prijímaní
  • Pán Ježiš zostáva prítomný v premenenom chlebe
  • Pán Ježiš nas pozýva na večnú hostinu do neba