Sviatosť krstu

Krst je prvou a najzákladnejšou sviatosťou kresťanského života. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.
Krst deti do 7. roka života
 • vysluhujeme v našej farnosti každý párny týždeň v roku – v nedeľu o 12:00 (podľa civilného kalendára)
 • krst dieťaťa je potrebné v úradných hodinách osobne nahlásiť v kancelárií farského úradu; má to urobiť jeden z rodičov (nie príbuzní, starí rodičia, …)
 • cudzí farníci (bývajúci mimo územia našej farnosti) môžu u nás požiadať o krst dieťaťa len s dovolením vlastného farára (Licencia ku krstu)
Krst deti v školskom veku
 • prijímajú krst po náležitej príprave v rámci školskej katechézy pred 1. svätým prijímaním alebo pred birmovaním
Krst dospelých
 • k prijatiu sviatostí kresťanskej iniciácie je potrebné prihlásiť sa v priebehu septembra
 • príprava trvá 2 roky
Krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov
 • v piatok pred krstom o 18:30 v kancelárii farského úradu
Podmienky pre krstných rodičov
 • vek 16 rokov
 • pokrstený človek, ktorý má všetky iniciačné sviatosti (krst, prijímanie, birmovka)
 • ak žije v manželstve – sviatostné manželstvo (krstnými rodičmi nemôžu byť napr. tí, čo žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľných partnerských vzťahoch)
 • nesmie to byť rodič krstenca
 • ak rodičia nemajú vhodných kandidátov na krstných rodičov v zmysle uvedených podmienok, dieťa pokrstíme i bez krstných rodičov
Veci potrebné ku krstu
 • krstná košieľka a krstná svieca, ktoré kúpite v predajniach devocionálií