Multifunkčné ihrisko

Súčasťou areálu kostola je od 18.09.2009 aj multifunkčné ihrisko. Nachádzajúce sa v jeho tesnej blízkosti (po pravej strane). Ihrisko slúži predovšetkým športovým aktivitám našich farníkov.

Otváracie hodiny
Pondelok – Piatok08:00-15:00 (školy)
15:00-17:00
18:30-20:00
Sobota08:00 – 12:00
Nedeľa
  • Správca si vyhradzuje právo v prípade potreby prevádzkové hodiny operatívne upraviť (v súvislosti s akciami, ktoré si to vyžadujú).
  • Prenájom je možný len v období po Veľkej noci do 15.októbra kalendárneho roka.
  • Objednávky je možné vybaviť osobne v kancelárii farského úradu alebo telefonicky, prípadne zasielať e-mailom na adresu farnosti zilina.vlcince@dcza.sk
Poplatky pre verejnosť
Bezplatnedeti a mládež do 18 rokov v sprievode dospelej osoby
20€/hoddospelí
2€/hodpríplatok za použitie osvetlenia