Požehnania

Svätá matka Cirkev ustanovila aj sväteniny.
Sú to posvätné znaky, ktorými sa, určitým napodobnením sviatostí, naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky.
Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života
Devocionálie

Požehnanie a posvätenie devocionálií:

  • kríže
  • obrazy
  • sochy
  • ružence a medailóny Pána Ježiša, Panny Márie a svätých posvätíme na požiadanie po každej sv. omši
Požehnania domu alebo bytu
  • domy alebo byty požehnávame v období sviatku Zjavenia Pána (Troch kráľov), ktorý sa slávi 6. januára.