Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti.
Birmovanci
 • na sviatosť birmovania sa pripravujú žiaci 9. ročníka ZŠ alebo starší s kánonickým pobytom vo farnosti Vlčince (cudzích farníkov na prípravu nezapisujeme)
 • zápis sa vyhlasuje vo farských oznamoch
 • príprava trvá 2 roky – väčšinou začína v jeseni
 • presný termín udeľovania sviatosti určí Biskupský úrad v Žiline
Podmienky pre prijatie sviatosti
 • Pravidelná účasť na:
  • sv. omšiach v nedeľu a prikázané sviatky
  • na piatkových sv. omšiach pre birmovancov
  • na stretnutiach birmovancov v skupine
 • pravidelná mesačná sv. spoveď
 • absolvovanie víkendového sústredenia
Podmienky pre birmovaného rodiča
 • vek aspoň 16 rokov
 • pokrstený človek, ktorý prijal Eucharistiu a birmovanie
 • ak žije v manželstve – sviatostné manželstvo (birmovnými rodičmi nemôžu byť napr. tí, čo žijú len v civilnom manželstve alebo vo voľných partnerských vzťahoch)
 • nesmie to byť rodič birmovanca

Dochádzka birmovanci 2022-2024