Sála pastoračného centra

Sála farského pastoračného centra sa nachádza v suteréne farského kostola, v niekdajších priestoroch kaplnky a priľahlých miestností.

Vznikla za účelom zastrešenia rôznych spoločenských podujatí pravidelného ale aj príležitostného charakteru:

  • Katarínska zábava
  • stretnutie detí so sv. Mikulášom
  • fašiangový karneval
  • slávnosti
  • stužkové
  • svadby
  • kary a pod

Sálu má v prenájme p. Katarína Králiková – Agentúra Sofia – 0903 443 828.

The gallery was not found!