Pohreb

Všetky sviatosti a predovšetkým sviatosti uvádzania do kresťanského života majú za cieľ poslednú Veľkú noc Božieho dieťaťa, ktorá ho cez smrť uvedie do života v Kráľovstve.
Vtedy sa naplní, čo kresťan vyznával vo viere a nádeji: Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.
Nahlásenie pohrebu
 • pohreb zosnulého treba najprv nahlásiť v niektorej pohrebnej službe, ktorú si vyberiete:
  • Aura
  • Funeral & spol. s r.o.
  • LAuK s.r.o.
  • Marianum
  • MTS
  • Pieta
 • vybratá pohrebná služba preskúma časové možnosti, kedy môže byť pohreb
  (treba totiž skoordinovať termíny všetkých pohrebných služieb, termíny viacerých farností, pohreby iných cirkví a štátne pohreby – túto koordináciu nezabezpečuje farský úrad)
 • pohrebná služba po zistení časových možností kontaktuje príslušný farský úrad podľa bydliska zosnulého a podľa priania príbuzných dohodne s farským úradom deň, hodinu a miesto pohrebu
 • po návšteve pohrebnej služby je potrebné prísť na farský úrad
 • prosíme, nepovažujte termín za dohodnutý bez odsúhlasenia farským úradom; kňaz nemusí byť v tom čase k dispozícii
 • nepochovávame cez víkend, štátne sviatky, cirkevne prikázané sviatky a slávnosti
 • ak sa pohrebné obrady uskutočnia iba v niektorom dome nádeje, pohrebná služba zabezpečuje aj spevákov
 • niekto z najbližších príbuzných príde v úradných hodinách do kancelárie farského úradu a dohodne ostatné veci týkajúce sa pohrebných obradov (údaje do pohreb. matriky, sv. omša…)
Ulice patriace do farnosti Žilina-Vlčince
(Vlčince I až IV, Veľký Diel, Lesopark Chrasť, Pri celulózke)
 • Astrová
 • B. S. Timravy
 • Berlínska
 • Bulharská
 • Cesta k Paľovej búde
 • Černovská
 • Dobšinského
 • Ďurka Langsfelda
 • Eduarda Nécseya
 • Fatranská
 • Gemerská
 • Gerlachovská
 • Internátna
 • Jána Vojtaššáka
 • Karola Kmeťku
 • Karpatská
 • Košická
 • Krátka
 • Kubínska
 • Levočská
 • Lombardiniho
 • Ľubľanská
 • Martinská
 • Matice slovenskej
 • Minčolská
 • Moskovská
 • Na Horevaží
 • Nám. Jána Pavla II.
 • Nám. Ľ. Fullu
 • Nanterská
 • Nemocničná
 • Nitrianska
 • Obežná
 • Obchodná
 • Piešťanská
 • Pittsburgská
 • Pltnícka
 • Pod univerzitou
 • Polomská
 • Popradská
 • Poštová
 • Prešovská
 • Pražská
 • Pri celulózke
 • Rosinská cesta
 • Slovanská cesta
 • Sv. Bystríka
 • Sv. Cyrila a Metoda
 • Sv. Gorazda
 • Sv. Svorada a Benedikta
 • T. Vansovej
 • Tatranská
 • Trenčianska
 • Trnavská
 • Tulská
 • Univerzitná
 • Ústecká
 • Varšavská
 • Veľký diel
 • Vysokoškolákov
 • Za plavárňou
 • Záborského
 • Zvolenská