Sviatosť zmierenia

Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.
Všedné dni a nedele
  • vo farskom kostole spovedáme pol hodiny pred každou svätou omšou
  • v kaplnke pri Celulózke na požiadanie
Prvý piatok v mesiaci
  • vo štvrtok a v piatok spovedáme od 16:30 do 18:00
  • chorých po domoch spovedáme vo štvrtok pred prvým piatkom ráno od 8:00
  • na sv. spoveď je potrebné sa dobre pripraviť modlitbou, spytovaním svedomia, dobrým predsavzatím a ľútosťou nad svojimi hriechmi