rkfu@farnostvlcince.sk   |    041/507 79 77

Výročie posviacky nášho farského chrámu

Zmena letného času na zimný

Možnosť získať v mesiaci október úplné odpustky

Piatkové ružencové pochody

po sv. omši o 17:30

Pán je náš stvoriteľ a jemu patríme.

Liturgické čítania na dnešný deň - lc.kbs.sk
Viac...

Kontakt

Adresa: Námestie Jána Pavla II., 8626/1, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Tel.: 041/507 79 77
Viac...

Kňazi

Administrátor farnosti: Peter Becík
Kaplán: Samuel Sojčák
Viac...

Farnosť

Farnosť zahŕňa sídlisko Vlčince a mestskú časť Celulózka spolu s asi
20 000 obyvateľmi.
Viac...

Farský kostol

Farský kostol sa nachádza na sídlisku Vlčince a je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii.
Viac...
28
OKT
2018

Zmena letného času na zimný

Na budúcu NE 28.10.2018 si dlhšie pospíme, pretože sa mení letný čas na zimný. O 03:00 sa...
26
OKT
2018

PRVÉ STRETNUTIE BIRMOVANCOV

V PIATOK, 26.10.2018 o 16:45 pozývame všetkých birmovancov na modlitbu posvätného ruženca, po...
22
OKT
2018

Výročie posviacky nášho farského chrámu

V PO 22.10.2018 si pripomenieme 13. výročie posvätenia nášho Farského kostola Sedembolestnej...
18
OKT
2018

Večerná adorácia pre rodiny a mládež

Vo ŠTV 18.10.2018 pozývame na sv. omšu s vešperami o 17:30 a po nej na večernú adoráciu pre...

Farské oznamy

20
OKT
2018

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Poďakovanie, zbierka na misie Tento týždeň 4 darcovia prispeli na bankový účet farnosti. Z...

Foto z poslednej akcie