rkfu@farnostvlcince.sk   |    041/507 79 77

GodZone – „Chceme viac?”

Piatkové ružencové pochody

po sv. omši o 17:30

Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Liturgické čítania na dnešný deň - lc.kbs.sk
Viac...

Kontakt

Adresa: Námestie Jána Pavla II., 8626/1, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Tel.: 041/507 79 77
Viac...

Kňazi

Administrátor farnosti: Peter Becík
Kaplán: Samuel Sojčák
Viac...

Farnosť

Farnosť zahŕňa sídlisko Vlčince a mestskú časť Celulózka spolu s asi
20 000 obyvateľmi.
Viac...

Farský kostol

Farský kostol sa nachádza na sídlisku Vlčince a je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii.
Viac...
14
NOV
2018

GodZone – „Chceme viac?”

V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sa v STR 14.11.2018 o 18:00 na Zimnom štadióne v Žilin...
11
NOV
2018

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

Rodičov detí zapísaných na prvé sväté prijímanie pozývame spolu s deťmi na organizačno-formačné...
04
NOV
2018

Stretnutie birmovancov

V PIATOK, 09.11.2018 o 17:30 pozývame všetkých birmovancov na sv. omšu a následne po sv. omši...
01
NOV
2018

Odpustky v prospech zosnulých

Prosíme Vás, aby ste pamätali na možnosť získania úplných odpustkov v pros...

Farské oznamy

11
NOV
2018

32. nedeľa v Cezročnom období

POĎAKOVANIE, ZBIERKA NA KOSTOL Výnos z akcie „Sviečka za nenarodené deti” pre Fórum život...

Foto z poslednej akcie