Zoslanie Ducha Svätého

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK20.05.2024Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka06:30; 17:30
UTOROK21.05.2024Féria06:30; 17:30
STREDA22.05.2024Féria06:30; 17:30
ŠTVRTOK23.05.2024NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA, sviatok06:30; 17:30
PIATOK24.05.2024Féria06:30; 17:30
SOBOTA25.05.2024Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka06:30
NEDEĽA26.05.2024NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, slávnosť08:00, 09:00 (Celulózka), 09:30, 11:00, 19:00

2. ÚPLNÉ ODPUSTKY, POĎAKOVANIE, OBDOBIE CEZ ROK

 • Dnešnú NE pri recitovaní hymnu Veni Creator Spiritus – Príď Duchu Svätý, tvorivý v kostole alebo kaplnke možno za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí v uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň 7 darcov prispelo na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí minulú NE prispeli milodarmi na katolícke masmédiá.
 • Dnes sa končí veľkonočné obdobie a od zajtra pokračuje liturgické obdobie “cez rok”. Od zajtra sa opäť modlíme modlitbu “Anjel Pána”.

3. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

 • Pokračujeme v konaní májových pobožností, ktoré venujeme úcte Kráľovnej mája – Panne Márii. V kostole na Vlčincoch sú májové pobožnosti vo všedné dni na konci každej sv omše.
 • Dnes popoludní o 15:00 vás pozývame na májovú pobožnosť pri Kaplnke v Lesoparku Chrasť.

4.RÔZNE, UPRATOVANIE KOSTOLA

 • V UT 21.05.2024 vás po skončení večernej sv. omše pozývame na Biblické katechézy. Srdečne ste vítaní.
 • Vo ŠTV 23.05.2024 vás o 17:30 pozývame na sv. omšu s vešperami. Po sv. omši bude tichá adorácia Najsvätejšej Oltárnej sviatosti, ktorá bude trvať do 19:00. Príďte načerpať silu z Eucharistie.
 • V PIA 24.05.2024 o 17:30 pozývame všetky rodiny na sv. omšu pre rodiny. Po sv. omši bude stretnutie rodín v Klubovni Prístav pod kostolom.
 • Pozývame vás na Duchovnú obnovu rodín našej farnosti, ktorá sa uskutoční od 14.- 16.06.2024 v Rodinkove natému Manželstvo – misia možná. Viac informácii a prihlasovanie nájdete na nástenke farského kostola a na webe našej farnosti.
 • Inštitút Communio vás pozýva na festival Týždeň kresťanskej kultúry. Vzadu na stolíku je propagačný materiál aj s podrobným programom, ktorý začína ekumenickými modlitbami za mesto Žilina na Mariánskom námestí v SO 25.05.2024 o 14:00.
 • V NE 22.09.2024 sa bude v Košiciach konať pod záštitou KBS Národný pochod za život. Viac informácií a podporu projektu nájdete na plagáte vo výveske kostola alebo na www.pochodzazivot.sk
 • Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farníci zo skupiny č. 2, vedúca p. Rusnáková. Upratovať sa bude v PO a PIA po večernej sv. omši. Vďaka za vašu ochotu pomôcť. Zároveň ďakujeme predchádzajúcej skupine za upratovanie.