Farský kostol

Farský kostol je zasvätenÝ SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRIÍ

V rokoch 1991 – 1992 vrcholila snaha o získanie pozemku pre nový kostol. Dňa 16. 3. 1992 bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby. V apríli 1992 predložil Ing. arch. Štefan Krušinský projekt na stavbu kostola a 22. 12. 1992 bolo vydané Stavebné povolenie. Hlavným projektantom je Ing. Alfréd Turčan.

Dňa 17. 2. 1993 bola podpísaná zmluva o stavbe kostola a hneď vo februári začali výkopové práce.

V roku 1994 práce pokračovali, ale pomalšie, z dôvodu nedostatku financií. V roku 1996 majiteľ prenajatých priestorov, v ktorých sa dočasne slávila liturgia, požiadal farský úrad o ukončenie nájmu z dôvodu zmeny vlastníka objektu. Preto bolo potrebné urýchlene dokončiť kaplnku v areáli budúceho kostola. Pomocný biskup a generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. František Rábek požehnal dňa 12. 7. 1997 dokončenú časť kostola. Odvtedy sa začali pravidelne slúžiť sväté omše v kaplnke na stavenisku. Po úpravách v projektoch a po oddelení novovzniknutej farnosti, boli práce obnovené v roku 1999.

Vo februári 2001 boli dokončené priestory fary a 25. 12. 2003 bola v novom kostole odslúžená prvá sv. omša – polnočná. Dňa 2. 7. 2005 požehnal pomocný biskup Nitrianskej diecézy Mons. Marián Chovanec 3 nové zvony.

Po dokončení interiéru dňa 22. 10. 2005 kostol slávnostne posvätili J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec a nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

O rok neskôr 15. 9. 2006 boli požehnané priestory pastoračného centra. Dňa 6. 10. 2011 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. V posledných rokoch prebiehajú dokončovacie práce a úprava okolia: na jar v roku 2013 bol opravený a zateplený strešný väzník, v lete 2013 bol oplotený areál kostola a prebiehala rekonštrukcia pastoračného centra – klubovne Prístav a od mája 2014 prebieha rekonštrukcia a dokončovacie práce na terasách pred kostolom. Okrem toho, v priebehu posledných rokov, bolo postupne dopĺňané aj liturgické vybavenie chrámu.

Kostol sa nachádza medzi budovou Telekomu a OD OBI. Základný kameň chrámu požehnal v Bratislave-Vajnoroch 22. 4. 1990 pápež Ján Pavol II. pri svojej prvej návšteve Slovenska. Nový farský kostol je postavený v tvare písmen alfa (Α) a omega (Ω). Reliéf presbytéria tvorí mozaika so sochou Sedembolestnej od manželov Milana a Daniely Krajčovcov z Trnového. Kapacita chrámu je 2600 miest. Je najväčším chrámom v Žiline.