14. nedeľa v Cezročnom období

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK08.07.2024Féria06:30; 17:30
UTOROK09.07.2024Féria06:30; 17:30
STREDA10.07.2024Féria06:30; 17:30
ŠTVRTOK11.07.2024SV. BENEDIKTA, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY, sviatok06:30; 17:30
PIATOK12.07.2024Féria06:30; 17:30
SOBOTA13.07.2024Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka06:30
NEDEĽA14.07.202415. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ08:00, 09:30, 11:00, 19:00

2. POĎAKOVANIE

  • Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí v uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň ste si kúpili 1 tehličku ako dar na kostol a 8 darcov prispelo na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí minulú NE prispeli svojimi milodarmi do zbierky na Dobročinné diela sv. Otca.

3. POZVÁNKY, RÔZNE, UPRATOVANIE KOSTOLA

  • Vo ŠTV 11.07.2024 vás o 17:30 pozývame na sv. omšu s vešperami. Po sv. omši bude tichá adorácia Najsvätejšej Oltárnej sviatosti, ktorá bude trvať do 19:00. Príďte načerpať posilu z Eucharistie.
  • V SO 24.08.2024 vás pozývame na farskú púť do Krakowa s odchodom o 7:00 a návratom cca 20:00. Cena za dopravu je 38 € na osobu. Prihlasovať sa môžete v sakristii farského kostola najneskôr do 31.07.2024. Program a podrobnejšie informácie nájdete na plagáte vo výveske farského kostola.
  • Pozývame vás na farskú púť do Medžugoria od 07. – 14.09.2024. Cena za ubytovanie, stravu (polpenzia) a prepravu je 295 € na osobu. Cena je bez cestovného poistenia. Prihlasovať sa môžete v sakristii farského kostola najneskôr do 31.07.2024. Program a podrobnejšie informácie budú zverejnené neskôr.
  • Vyšlo nové číslo časopisu Naša žilinská diecéza, v ktorom nájdete zaujímavé články zo života našej diecézy. Cena časopisu je 1,50 €.
  • Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farníci zo skupiny č. 1, vedúca p. Duhárová. Upratovať sa bude v PO a PIA po večernej sv. omši. Vďaka za vašu ochotu pomôcť. Zároveň ďakujeme predchádzajúcej skupine za upratovanie.