Kaplnky

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Kaplnku postavili v roku 1775 pri vtedajšej kráľovskej colnici. Vtedy to bola Kaplnka sv. Jána Nepomuckého. V roku 1905 v jej blízkosti vznikla továreň na celulózu. Jeden zo zakladateľov bol Ing. Tomáš Nečas. Pri tejto príležitosti vznikla samostatná mestská časť Celulózka. 26. 5. 1949 prevzali službu v kaplnke kňazi Rehole menších bratov – františkáni. V roku 1990 bola kaplnka prevedená do vlastníctva Cirkvi. Významný je rok 1991, kedy bola vykonaná kompletná rekonštrukcia. Pomocný biskup a generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. František Rábek posvätil 22. 9. 1991 obnovenú kaplnku v Celulózke – teraz ako Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie. Dňa 14. 1. 2011 bola kaplnka delimitovaná z Farnosti Žilina-mesto do Farnosti Žilina-Vlčince. Dnes sa kaplnka aktívne používa – mestská časť Celulózka je filiálkou farnosti. Sv. omše sa v nej slávia každú nedeľu a na sviatky.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Lesoparku Chrasť

Architekt František Bednárik vypracoval v roku 1928 projekt na stavbu kaplnky v žilinskom mestskom lese Chrasť. Po schválení zo strany Cirkvi aj štátu postavili z milodarov v roku 1930 kaplnku v Chrasti – zasvätili ju Sedembolestnej Panne Márii. Na priečelie Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Chrasti osadili v roku 1931 dve keramické mozaiky. Vľavo je pravdepodobne postava sv. Augustína a vpravo je sv. Tomáš. Autor mozaiky je Jano Köhler, autor obrazov krížovej cesty na Sv. Hostýne. Peniaze na mramorovú sochu Sedembolestnej Panny Márie darovala vdova pani Chládecká. Z roku 1949 nachádzame v kronike žilinskej farnosti niekoľko záznamov o tejto kaplnke. Napríklad sa píše o tom, že v lete tu bolo veľa sobášov sociálne slabších párov, ktoré nemali peniaze na biele šaty. Neskôr, v roku 1991 bola kaplnka zrekonštruovaná. Tiež prebiehali snahy o odkúpenie pozemkov v okolí kaplnky. V opravenej kaplnke bola 15.9. slávená prvá sv. omša, ktorú celebroval správca žilinskej farnosti a dištriktuálny dekan P. Jordán Jozef Noga, OP. V súčasnosti sa v kaplnke slávi sv. omša 15. 9. na slávnosť patrónky farnosti Sedembolestnej Panny Márie. V mesiacoch máj a október sa tu konajú nedeľné mariánske pobožnosti. Okrem toho kaplnku v lesoparku využívajú muži farnosti zo spoločenstva Modlitieb otcov.

Kaplnky v domove dôchodcov na Karpatskej ulici

Na území farnosti sa nachádza najväčší domov dôchodcov na Slovensku. V jeho areáli sú zriadené 2 kaplnky, v ktorých sa striedavo slúžia sv. omše – vždy v sobotu o 18.00 s platnosťou na nedeľu. Okrem toho majú ležiaci a nevládni klienti možnosť prijať sviatosti – kňaz ich navštívi pred omšou. Prvá sv. omša tu bola odslúžená 15. 7. 1990. Kaplnka v dome číslo 6 bola zriadená 28. 7. 1991