Farské rady

Skupina, spoločenstvoMeno a priezvisko
Farár, predseda rady Peter Becík
Upratovacie skupiny, kostolníciŠošková Zuzana
Detský zbor Slniečko,
Dobrá novina,
Klub Prístav
Duhárová Bianka,
Palúchová Terézia,
Horník Dávid
Klub seniorov Archa, Schóla SedembolestnejMuráňová Bernadeta
RodinyOndrišík Peter
RodinyBadánik Benedikt
Manželské a rodičovské večery, tajomník FPRDuhár Igor
Mládežnícky zbor FiloteaPalúchová Patrícia
ČlenstvoMeno a priezvisko
FarárBecík Peter
ČlenHámorský Juraj
ČlenBadlíková Zuzana
ČlenŠkultéty Jozef