O farnosti

Rímskokatolícku farnosť Žilina-Vlčince zriadil nitriansky biskup J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec dňa 1. 7. 1998.

Farnosť vznikla oddelením od farnosti Žilina. Farnosť zahŕňa sídlisko Vlčince a mestskú časť Celulózka spolu s približne 20 000 obyvateľmi. Celulózka je filiálkou farnosti. Prvým farským administrátorom bol Stanislav Ďungel. Farnosť viedol 10 rokov. Nebeskou patrónkou farnosti je Sedembolestná Panna Mária.

V roku 1989 sa stal žilinským farským administrátorom P. Jordán Jozef Noga, OP. Jeho náročnou úlohou bolo stáť na čele žilinskej farnosti hneď po páde totalitného komunistického režimu a zároveň previesť obyvateľov tohto stále rastúceho mesta do nového tisícročia. (Podľa sčítania ľudu zo dňa 2. 3. 1991 mala Žilina 83 853 obyvateľov.) Mons. Jozef Noga stál pri vzniku spoločenstva na sídlisku Hájik, pri vzniku farnosti Žilina-Solinky (1. júla 1997) a rovnako aj pri vzniku farnosti Žilina-Vlčince.

V tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia sa na území dnešného sídliska nachádzalo vojenské letisko, neskôr civilné, z ktorého v rokoch 1946 – 1948 lietala pravidelná letecká linka do Bratislavy. Vlčince sú najväčšie sídlisko v Žiline. Hlavná výstavba podľa projektu architekta Emila Galovského začala v r. 1971 a ukončená bola v r. 1982. Podľa štatistiky z 31. 3. 2019 má sídlisko 18 302 obyvateľov s trvalým pobytom. Názov Vlčince údajne nachádzame prvýkrát ako názov osady „Vlčince“ na mape Žiliny z roku 1747.

Na sídlisku sa začali slúžiť pravidelné nedeľné sv. omše od prvej adventnej nedele 29. 11. 1992 – v prenajatých priestoroch na Nanterskej ulici. Duchovnou správou spoločenstva veriacich na Vlčincoch boli poverení bratia dominikáni. Po vzniku farnosti v r. 1998 býval farský administrátor Stanislav Ďungel s kaplánmi v dočasných priestoroch v meste. Dňa 14. 2. 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil Žilinskú diecézu. Stanislav Ďungel bol vymenovaný za diecézneho ekonóma a novým farským administrátorom sa od 1. 7. 2008 stal Jozef Šamaj. Dňa 1. 7. 2010 bol menovaný za prvého farára Richard Folučka. Od 1.10.2010 bol zároveň aj dekanom Dekanátu Žilina.  Od 1.7.2018 sa novým farským administrátorom stal doterajší kaplán Mgr. Peter Becík. Od 1. marca 2019 je menovaný za farára tejto farnosti.


Pravidelne sa tu na začiatku akademického roka stretávajú študenti a pedagógovia Žilinskej univerzity v Žiline na slávnostnom Veni Sancte.

Pri príležitosti výročia diecézy sa každoročne v tomto chráme koná celodiecézna kňazská rekolekcia. Na Vlčincoch bolo tiež každoročne v júni vysvätených niekoľko diakonov a presbyterov.

Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis s kňazmi slávil niekoľkokrát v Kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch sv. omšu svätenia olejov – Missa chrismatis na Zelený štvrtok – a taktiež Veľkonočnú vigíliu.

Slovenská televízia niekoľkokrát vysielala v priamom prenose z tohto chrámu na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, vianočný koncert „V Slovenskom Betleheme“.

2016

Farnosť štvrtýkrát navštívil a a veriacich povzbudil svojimi slovami P. Elias Vella.

21.1.2016

Veriaci si uctili relikvie sv. Terézie z Lisieux.

9.3.2015

Farnosť navštívil biskup Mons. Ludovick Minde z Tanzánie, z diecézy Kahama.

2014

V roku 2014 prebiehali vo farnosti biskupské vizitácie, ktoré boli ukončené návštevou diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa 22. 10. 2014.

8.9.2013

Farnosť navštívili bosí karmelitáni – pri tejto príležitosti mnohí farníci prijali škapuliar.

6.6.2013

Uskutočnilo sa celoslovenské stretnutie kňazov s prefektom Kongregácie pre klérus kardinálom Maurom Piacenzom.

2012

Farnosť tretíkrát navštívil a a veriacich povzbudil svojimi slovami P. Elias Vella.

10.-23.10.2011

V celej Žiline sa konali mestské a ľudové misie. Na Vlčincoch ich viedli bratia verbisti. Misie boli ukončené slávnostnou sv. omšou v kostole na Vlčincoch, ktorú slávil diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Počas misií bol pred kostolom požehnaný kovový misijný kríž.

4.8.2011

Farníci si uctili relikvie sv. Cyrila.

21.5.2011

Prvýkrát sa uskutočnilo celoslovenské stretnutie modlitbových skupín ctiteľov Panny Márie z Medžugoria spolu s hosťami z tohto pútnického miesta.

17.4.2011

Na Kvetnú nedeľu sa vo farnosti konalo celodiecézne stretnutie mladých s ich biskupom.

22.12.2010

Oslávil diecézny biskup Mons. Tomáš Galis 60 rokov života. Sv. omšu celebroval arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský spolu s viacerými biskupmi a kňazmi.

2010

Farnosť druhýkrát navštívil a a veriacich povzbudil svojimi slovami P. Elias Vella.

15.5.2010

Stretli sa kresťanské mládežnícke spevácke zbory z farností v Žiline na 8. ročníku festivalu „Pane, zjednoť nás“. Hosťom bola Simona Martausová & Band.

14.11.2009

Farnosť navštívil kňaz Pavol Hudák, aby rozprával s mladými o vzťahoch a sexualite.

18.9.2009

Bolo otvorené multifunkčné ihrisko, ktoré slúži na voľnočasové aktivity farníkov, zvlášť detí a mladých.

3.9.2009

Veriaci si uctili relikvie bl. Alexandriny Márie da Costa.

14.2.2009

Slávilo sa prvé výročie Žilinskej diecézy. Na slávnostnej sv. omši boli prítomní vzácni hostia: kardinál Jozef Tomko, kardinál Péter Erdő (Budapešť), kardinál Stanislaw Dziwisz (Krakov), apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mario Giordana, salzburský arcibiskup Alois Kothgasser a ďalší biskupi z Talianska, z Poľska, z Moravy, z Česka a Slovenska.

27.-29.9.2008

V kostole sa uskutočnilo celoslovenské večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia.

3.6.2006

Po Turíčnej vigílii nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák slávnostne požehnal pred kostolom bustu pápeža Jána Pavla II., ktorej autorom je akademický sochár Ladislav Berák, a spolu s primátorom mesta Ing. Jánom Slotom otvorili nové námestie s fontánou, ktoré postavilo Mesto Žilina.