Najsvätejšej Trojice

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK27.05.2024Féria06:30; 17:30
UTOROK28.05.2024Féria06:30; 17:30
STREDA29.05.2024Féria06:30; 17:30
ŠTVRTOK30.05.2024NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť a prikázaný sviatok.  Sv. omše budú o:
V prípade priaznivého počasia bude sv. omša o 17:30 spojená s eucharistickou procesiou po Námestí Jána Pavla II. Do sprievodu pozývame hlavne deti, ktoré boli tento rok na 1. svätom prijímaní. Prosíme rodičov, aby deťom do sprievodu zabezpečili košíčky s lupeňmi kvetov. Prosíme, aby si jednotlivé oltáriky pripravili veriaci Vlčiniec I., II., III., IV. Zdobiť oltáriky prosíme začať o 14:30. Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

06:30;08:00;16:00(Ce);
17:30 s procesiou
PIATOK31.05.2024Féria06:30; 17:30
SOBOTA01.06.2024PRVÁ SOBOTA – Sv. Justína, mučeníka, spomienka06:30
NEDEĽA02.06.2024DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ08:00, 09:00 (Ce), 09:30, 11:00, 19:00

2. POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí v uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň ste si kúpili 3 tehličky ako dar na kostol a 7 darcov prispelo na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh.

3. MÁJOVÉ POBOŽNOSTI, PRVÁ SOBOTA

  • Pokračujeme v konaní májových pobožností, ktoré venujeme úcte Kráľovnej mája – Panne Márii. V kostole na Vlčincoch sú májové pobožnosti vo všedné dni na konci každej sv omše.
  • Dnes popoludní o 15:00 vás pozývame na májovú pobožnosť pri Kaplnke v Lesoparku Chrasť.
  • Na 1. SO mesiaca bude ráno o 5:45 (pred rannou sv. omšou) Mariánske večeradlo.

4.RÔZNE, UPRATOVANIE KOSTOLA

  • V UT 28.05.2024 po večernej sv. omši pozývame všetky mamy a staré mamy na otvorené stretnutie Modlitieb matiek do Klubovne Prístav pod kostolom.
  • Pozývame vás na Duchovnú obnovu rodín našej farnosti, ktorá sa uskutoční od 14.- 16.06.2024 v Rodinkove natému Manželstvo – misia možná. Viac informácii a prihlasovanie nájdete na nástenke farského kostola a na webe našej farnosti.
  • V NE 22.09.2024 sa bude v Košiciach konať pod záštitou KBS Národný pochod za život. Viac informácií a podporu projektu nájdete na plagáte vo výveske kostola alebo na www.pochodzazivot.sk.
  • Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farníci zo skupiny č. 3, vedúca p. Solárová. Upratovať sa bude v PO a PIA po večernej sv. omši. Vďaka za vašu ochotu pomôcť. Zároveň ďakujeme predchádzajúcej skupine za upratovanie.