9. nedeľa v Cezročnom období

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK03.06.2024Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka06:30; 17:30
UTOROK04.06.2024Féria06:30; 17:30
STREDA05.06.2024Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka06:30; 17:30
ŠTVRTOK06.06.2024Féria06:30; 17:30
PIATOK07.06.2024PRVÝ PIATOK – NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť06:30; 17:30
SOBOTA08.06.2024Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka06:30
NEDEĽA09.06.2024DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ08:00, 09:00 (Cel.), 09:30, 11:00, 19:00

2. POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí v uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň ste si kúpili 1 tehličku ako dar na kostol a 4 darcovia prispeli na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh.

3. PRVÝ PIATOK V MESIACI

V nasledujúcom týždni je aj 1. PIA v mesiaci jún. Spovedať budeme pol hodiny pred sv. omšami. Vo ŠTV a v PIA budeme spovedať už od 16:30.

4.RÔZNE, UPRATOVANIE KOSTOLA

  • V UT 04.06.2024 vás po skončení večernej sv. omše pozývame na Biblické katechézy na tému “Predídem vás do Galiley.” Srdečne ste vítaní.
  • V UT 04.06.2024 o 19:00 vás pozývame do Kostola sv. Barbory na Benefičný organový koncert venovaný na obnovu poškodenej strechy kostola. Účinkujú pedagógovia a študenti Konzervatória Žilina a ZUŠ.
  • Vo ŠTV 06.06.2024 vás o 17:30 pozývame na sv. omšu s vešperami. Po sv. omši bude tichá adorácia Najsvätejšej Oltárnej sviatosti, ktorá bude trvať do 19:00. Príďte načerpať silu z Eucharistie.
  • Diecézna charita Žilina v spolupráci s Farskou charitou Vlčince nás pozýva zapojiť sa do Zbierky trvanlivých potravín a drogérie, ktoré pomôžu núdznym v našej diecéze a farnosti. Trvanlivé potraviny a drogériu môžete nosiť už tento PIA večer od 18:30 do 19:30 do Klubovne Prístav pod kostolom, kde ich od vás prevezme p. Stankovičová. Ďakujeme za pomoc.
  • Diecézna charita Žilina aj tento rok spúšťa Zbierku školských pomôcok, ktorá bude prebiehať od 01.06.2024 až do 15.09.2024.  Jedným zo zberných miest bude aj naša Farská charita Vlčince. Viac informácií a kontakt nájdete na plagáte vo výveske kostola.
  • Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farníci zo skupiny č. 4, vedúca p. Vallušová. Upratovať sa bude v PO a PIA po večernej sv. omši. Vďaka za vašu ochotu pomôcť. Zároveň ďakujeme predchádzajúcej skupine za upratovanie.