7. Veľkonočná nedeľa

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK13.05.2024Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka06:30; 17:30
UTOROK14.05.2024SV. MATEJA, APOŠTOLA, sviatok06:30; 17:30
STREDA15.05.2024Féria06:30; 17:30
ŠTVRTOK16.05.2024Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka06:30; 17:30
PIATOK17.05.2024Féria06:30; 17:30
SOBOTA18.05.2024LETNÉ KÁNTROVÉ DNI – ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA06:30
NEDEĽA19.05.2024ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť08:00, 09:00 (Celulózka),09:30, 11:00, 19:00

2. POĎAKOVANIE

 • Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí v uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň si Ružencové bratstvo kúpilo 10 tehličiek ako dar na kostol a 6 darcov prispelo na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh.
 • Dnešnú NE sa koná zbierka na katolícke médiá, ktoré sú financované z milodarov veriacich. Za vaše milodary úprimne Pán Boh zaplať !

3. RÔZNE

 • Pokračujeme v konaní májových pobožností, ktoré chceme venovať úcte Kráľovnej mája – Panne Márii. V kostole na Vlčincoch sú májové pobožnosti vo všedné dni na konci každej sv omše.
 • Dnes popoludní o 15:00 vás pozývame na májovú pobožnosť pri Kaplnke v Lesoparku Chrasť.

4. RÔZNE, LETNÝ TÁBOR PRE DETI, UPRATOVANIE KOSTOLA

 • V STR 15.05.2024 o 17:30 pozývame študentov, pedagógov i zamestnancov univerzity na sv. omšu TE DEUM poďakovať sa Pánu Bohu za pomoc a ochranu v uplynulom akademickom roku. Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať náš univerzitný kaplán Michal.
 • Vo ŠTV 16.05.2024 vás o 17:30 pozývame na sv. omšu s vešperami. Po sv. omši bude adorácia Najsvätejšej Oltárnej sviatosti s modlitbami a chválami za farnosť, ktorá bude trvať hodinu od skončenia sv. omše. Príďte načerpať posilu z Eucharistie.
 • V SO 18.05.2024 o 09:00 pozývame všetkých miništrantov na stretnutie do Klubovne Prístav pod kostolom.
 • Prihláseným účastníkom púte do Mariazellu pripomíname odchod autobusu už najbližšiu SO o 02:00. Predpokladaný návrat je okolo 21. hodiny.
 • Na budúci týždeň v STR, PIA a SO sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania. V našej farnosti ich budeme sláviť v sobotu.
 • Novénu k Duchu Svätému sa budeme modliť v PO, STR a PIA o 17:15, v UT, ŠTV a SO o 06:15. O modlitbu prosíme niektorú horliteľku sv. ruženca, aby sme my kňazi mohli spovedať.
 • OZ Križovatky v spolupráci s Farským úradom organizuje v dňoch 12.-16.08.2024 v pastoračnom centre pre deti v Zubáku letný pobytový tábor pre deti od 6 do 12 rokov. Cena za dopravu, ubytovanie a stravu je 120 . Svoje deti môžete prihlasovať po sv. omšiach v sakristii farského kostola do 15. júna 2024.
 • Pozývame vás na Duchovnú obnovu rodín našej farnosti, ktorá sa uskutoční od 14.- 16.06.2024 v Rodinkove na tému : Manželstvo – misia možná. Viac informácii a prihlasovanie nájdete na nástenke farského kostola a na webe našej farnosti.
 • UPeCe Žilina pozýva v UT 14.05.2024 o 18:30 na prednášku Richarda Vašečku na tému: Dobré manželstvo na celý život. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske kostola.
 • Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farníci zo skupiny č. 1, vedúca p. Duhárová. Upratovať sa bude v PO a PIA po večernej sv. omši. Vďaka za vašu ochotu pomôcť. Zároveň ďakujeme predchádzajúcej skupine za upratovanie.