10. nedeľa v Cezročnom období

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK10.06.2024Féria06:30; 17:30
UTOROK11.06.2024Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka06:30; 17:30
STREDA12.06.2024Féria06:30; 17:30
ŠTVRTOK13.06.2024Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka06:30; 17:30
PIATOK14.06.2024Féria06:30; 17:30
SOBOTA15.06.2024Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka06:30
NEDEĽA16.06.2024JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ08:00, 09:00 (Cel.), 09:30, 11:00, 19:00

2. POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí v uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň ste si kúpili 1 tehličku ako dar na kostol a 10 darcov prispelo na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh.

3. ÚMYSLY SV. OMŠÍ NA 2. POLROK, RÔZNE, UPRATOVANIE KOSTOLA

  • Od PO 10.06.2024 budeme v sakristii po sv. omšiach vo všedné dni zapisovať úmysly sv. omší na 2. polrok roka 2024. Môžete si zapísať úmysly na max. 2 sv. omše, aby sa ušlo na každého. Úmysly na večerné sv. omše zapisovať nebudeme, pretože tie zostanú k dispozícii na zádušné sv. omše po pohreboch a povinnosti kňaza odslúžiť sv. omšu na úmysel ordinára. Ostatné úmysly zapíšeme mimo poradia a v prípade potreby odošleme do iných farností a na misie.
  • Vo ŠTV 13.06.2024 vás o 17:30 pozývame na sv. omšu s vešperami. Po sv. omši bude adorácia Najsvätejšej Oltárnej sviatosti s modlitbami a chválami za farnosť, ktorá bude trvať hodinu od skončenia sv. omše. Príďte načerpať posilu z Eucharistie.
  • V PIA 14.06.2024 o 17:00 sa v Kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach uskutoční diakonská vysviacka. Vysvätení za našu diecézu budú traja kandidáti – Dominik Brodňan z farnosti Rajecké Teplice, Juraj Skřivánek z  farnosti Krásno nad Kysucou a Marián Zuziak z farnosti Vrútky. Pamätajme na nich vo svojich modlitbách.
  • V SO 15.06.2024 o 10:00 sa v Kostole Sedembolestnej Panny Márie Martin – Sever uskutoční kňazská vysviacka. Vysvätení za našu diecézu budú štyria kandidáti – František Galis z farnosti Sučany, Jakub Galmiš z farnosti Martin – Sever, Miroslav Maňak z farnosti Konská a Peter Sovík z farnosti KNM – Panny Márie. Pamätajme i na nich vo svojich modlitbách.
  • Diecézna charita Žilina aj tento rok spúšťa Zbierku školských pomôcok, ktorá bude prebiehať od 01.06.2024 až do 15.09.2024.  Jedným zo zberných miest bude aj naša Farská charita Vlčince. Viac informácií a kontakt nájdete na plagáte vo výveske kostola.
  • Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farníci zo skupiny č. 5, vedúca p. Muráňová. Upratovať sa bude v PO a PIA po večernej sv. omši. Vďaka za vašu ochotu pomôcť. Zároveň ďakujeme predchádzajúcej skupine za upratovanie.