Moderovaná večerná adorácia

Vo štvrtok 13.06.2024 vás o 17:30 pozývame na sv. omšu s vešperami. Po sv. omši bude adorácia Najsvätejšej Oltárnej sviatosti s modlitbami a chválami za farnosť, ktorá bude trvať hodinu od skončenia sv. omše. Príďte načerpať posilu z Eucharistie. Pri adorácii sa budeme modliť za našich diakonov a novokňazov.