zilina.vlcince@dcza.sk   |    041/507 79 77

Dňa 3.12.2023, na Prvú adventnú nedeľu vznikla oficiálna farská charita Žilina – Vlčince.
Stala sa tak 36-tou oficiálnou farskou charitou Diecéznej charity Žilina.

Úlohou farskej charity je zabezpečovať a koordinovať charitné diela vo farnosti v spolupráci s Diecéznou charitou Žilina.

  • Vedúci: Mgr. Marta Stankovičová
    • tel.: 0907 419 957
  • Zástupca: PaedDr. Janka Ďaďová
  • Pokladník: Mgr. Katarína Križňanová

 

Nie je k dispozícii žiadny popis.

Nie je k dispozícii žiadny popis.