zilina.vlcince@dcza.sk   |    041/507 79 77

V

našej farnosti mávame raz do mesiaca otvorené stretnutie modlitieb matiek
(prebieha v dohodnutý – vopred vyhlásený štvrtok po večernej svätej omši v klubovni Prístav pod kostolom)

Vítané sú všetky mamy, staré mamy, krstné, či duchovné mamy, ktoré sa túžia modliť za deti, ktoré sú im zverené.

Pri spoločnej modlitbe, piesňach a čítaní zo Svätého Písma v dôvere odovzdávame naše deti do Božích rúk… Tešíme sa na Vás!

Kontakt: Terézia Šimaliaková
email: terka.hamka@gmail.com
tel: 0949 242 304