Referendum o ochrane
 rodiny
 Rok zasväteného života
 Počasie
 Pripomienky
Pripomienky ohľadom stránky píšte
webmasterovi
 Sväté omše, svätá spoveď, pobožnosti

Bohoslužby vo všedné dni

farský kostol Vlčince kaplnka
Celulózka
penzión
PONDELOK 06:30 17:30 x x x
UTOROK 06:30 17:30 x x x
STREDA 06:30 17:30 19:00* x x
ŠTVRTOK 06:30 17:30 x x x
PIATOK 06:30 17:30 x 16:00** x
SOBOTA 06:30 x x x 18:00***
* vysokoškolská, len počas akad. roka ŽU
** len na prvý piatok
*** striedavo penzión č. 6 a 8

Bohoslužby v nedele a sviatky

farský kostol Vlčince kaplnka
Celulózka
NEDEĽA
a sviatky v deň
pracovného pokoja
08:00 09:30* 11:00 19:00 09:00
sviatky v
pracovný deň
06:30 08:00 17:30 x 16:00
* detská, príhovor pre deti len počas školského rokaSpovedná služba

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA
pol hodiny pred svätou omšou ráno i večer pol hodiny pred svätou omšou pol hodiny pred každou sv. omšou
PRED PRVÝM PIATKOM
pol hodiny pred svätou omšou 17:00 - 18:30* 16:00 - 18:30 16:00 - 18:30
15:30 - 16:00**
* deti a mládež
** v Celulózke

Adorácie

Štvrtok 15:00  -  17:15
Mládežnícka - 2. štvrtok v mesiaci 18:15  -  19:30
Prvá nedeľa v mesiaci po sv. omši o 8:00 a 11:00
Výročná celodenná poklona prvá júlová nedeľa

Jednotlivé zmeny alebo výnimky sa vyhlasujú vždy v nedeľu vo farských oznamoch