13. nedeľa v Cezročnom období

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK01.07.2024Féria06:30; 17:30
UTOROK02.07.2024NÁVŠTEVA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, sviatok06:30; 17:30
STREDA03.07.2024SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA, sviatok06:30; 17:30
ŠTVRTOK04.07.2024Féria06:30; 17:30
PIATOK05.07.2024SV. CYRILA, MNÍCHA, A METODA, BISKUPA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, PATRÓNOV EURÓPY, slávnosť. Sv. omše budú ako v NE.08:00, 09:00 (Cel.), 09:30, 11:00, 19:00
SOBOTA06.07.2024Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka06:30
NEDEĽA07.07.2024ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ08:00, 09:00 (Cel.), 09:30, 11:00, 19:00

2. POĎAKOVANIE, ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA

 • Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí v uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň ste si kúpili 1 tehličku ako dar na kostol a 5 darcov prispelo na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh.
 • Dnešnú NE je zbierka na dobročinné diela sv. Otca. Za vaše milodary úprimne Pán Boh zaplať!

3. PRVÝ PIATOK A PRVÁ SOBOTA V MESIACI

 • V nasledujúcom týždni je aj 1. PIA v mesiaci júl. Spovedať budeme pol hodiny pred sv. omšami. V STR a vo ŠTV budeme spovedať už od 16:30. V PIA budeme spovedať len pred sv. omšami.
 • Na 1. SO mesiaca bude ráno o 5:45 (pred rannou sv. omšou) Mariánske večeradlo.

4.POZVÁNKY, RÔZNE, UPRATOVANIE KOSTOLA

 • Vo ŠTV 04.07.2024 vás o 17:30 pozývame na sv. omšu s vešperami. Po sv. omši bude tichá adorácia Najsvätejšej Oltárnej sviatosti, ktorá bude trvať do 19:00. Príďte načerpať posilu z Eucharistie.
 • Pozývame vás na farskú púť do Medžugoria od 07. – 14.09.2024. Cena za ubytovanie, stravu (polpenzia) a prepravu je 295 €. Cena je bez cestovného poistenia. Prihlasovať sa môžete v sakristii farského kostola najneskôr do 31.07.2024. Program a podrobnejšie informácie budú zverejnené neskôr.
 • Počas letných prázdnin pri sv. omši v NE o 9:30 nebude bývať príhovor pre deti.
 • Počas letných prázdnin sa upravujú aj úradné hodiny vo farskej kancelárii.  K dispozícií budeme v PO od 07:30 – 08:15, v UT od 16:00 – 16:45 a v STR od 18:30 – 19:00.
 • V Celulózke počas letných prázdnin nebude bývať sv. omša okrem prvej NE v mesiaci. Najbližšie sa v Celulózke stretneme ešte v PIA 05.07.2024 a v NE 07.07.2024 o 9:00.
 • Žilinská diecéza a farnosť Višňové pozývajú na Diecéznu mariánsku púť vo Višňovom, ktorá sa uskutoční v SO a NE 06.-07.07.2023. Program a viac informácií nájdete na plagáte vo výveske kostola.
 • V SO 06.07.2024 sa v Rajeckej Lesnej uskutoční modlitbový program Fatimská sobota za účasti dekanátov Žilina a Rajec. Program začne o 10:00 spoločnou modlitbou posvätného ruženca a o 11:00 sv. omšou, ktorú bude celebrovať náš diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Srdečne vás pozývame.
 • Pozývame vás na Letnú rodinnú púť s Rodinkovom do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Butkov. Prihlasovanie a viac informácii o termínoch nájdete na plagáte vo výveske farského kostola.
 • Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farníci zo skupiny č. 9, vedúca p. Podracká. Upratovať sa bude v PO a ŠTV po večernej sv. omši. Vďaka za vašu ochotu pomôcť. Zároveň ďakujeme predchádzajúcej skupine za upratovanie.