12. nedeľa v Cezročnom období

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK24.06.2024NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť06:30; 17:30
UTOROK25.06.2024Féria06:30; 17:30
STREDA26.06.2024Féria06:30; 17:30
ŠTVRTOK27.06.2024Féria06:30; 17:30
PIATOK28.06.2024Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka06:30; 17:30
SOBOTA29.06.2024SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, slávnosť a prikázaný sviatok. Sv. omše budú tak ako v nedeľu.08:00, 09:00 (Cel.), 09:30, 11:00, 19:00
NEDEĽA30.06.2024TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ08:00, 09:00 (Cel.), 09:30, 11:00, 19:00

2. POĎAKOVANIE, ZBIERKA NA DOBROČINNÉ DIELA SV. OTCA

  • Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí v uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň ste si kúpili 4 tehličky ako dar na kostol a 8 darcov prispelo na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh.
  • Na budúcu NE je zbierka na dobročinné diela sv. Otca. Za vaše milodary už vopred úprimne Pán Boh zaplať!

3. PERSONÁLIE, RÔZNE, UPRATOVANIE KOSTOLA

  • Od 1. júla dochádza v našej farnosti k personálnym zmenám. Doterajší farský vikár dp. Jozef Biely je menovaný za kaplána zodpovedného za pastoráciu mládeže v Žilinskej diecéze s bývaním vo farnosti Čadca – mesto.  Za nového farského vikára do našej farnosti je menovaný dp. Miroslav Maňák, PhD., novokňaz, pochádzajúci z farnosti Konská.
  • Vo ŠTV 27.06.2024 vás o 17:30 pozývame na sv. omšu s vešperami. Po sv. omši bude tichá adorácia Najsvätejšej Oltárnej sviatosti, ktorá bude trvať do 19:00. Príďte načerpať posilu z Eucharistie.
  • Žilinská diecéza a farnosť Višňové pozývajú na Diecéznu mariánsku púť vo Višňovom, ktorá sa uskutoční v SO a NE 06.-07.07.2023. Program a viac informácií nájdete na plagáte vo výveske kostola.
  • V SO 06.07.2024 sa v Rajeckej Lesnej uskutoční modlitbový program Fatimská sobota za účasti dekanátov Žilina a Rajec. Program začne o 10:00 spoločnou modlitbou posvätného ruženca a o 11:00 sv. omšou, ktorú bude celebrovať náš diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Srdečne vás pozývame.
  • Pozývame vás na Letnú rodinnú púť s Rodinkovom do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na Hore Butkov. Prihlasovanie a viac informácii o termínoch nájdete na plagáte vo výveske farského kostola.
  • Pozývame vás na blahorečenie Jána Havlíka, ktoré sa uskutoční v SO 31.08.2024 v Šaštíne. Viac informácií a prihlasovanie nájdete na plagáte vo výveske farského kostola.
  • Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farníci zo skupiny č. 8, vedúca p. Stankovičová. Upratovať sa bude v PO a PIA po večernej sv. omši. Vďaka za vašu ochotu pomôcť. Zároveň ďakujeme predchádzajúcej skupine za upratovanie.