11. nedeľa v Cezročnom období

1. LITURGICKÝ KALENDÁR

PONDELOK17.06.2024Féria06:30; 17:30
UTOROK18.06.2024Féria06:30; 17:30
STREDA19.06.2024Féria06:30; 17:30
ŠTVRTOK20.06.2024Féria06:30; 17:30
PIATOK21.06.2024Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka06:30; 17:30
SOBOTA22.06.2024Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka06:30
NEDEĽA23.06.2024DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ08:00, 09:00 (Cel.), 09:30, 11:00, 19:00

2. POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým tým, ktorí v uplynulom týždni podporili náš farský chrám. Tento týždeň ste si kúpili 2 tehličky ako dar na kostol a 11 darcov prispelo na bankový účet farnosti. Štedrosť všetkých darcov nech odmení dobrotivý Pán Boh.

3. RÔZNE, UPRATOVANIE KOSTOLA

  • Vo ŠTV 20.06.2024 vás o 17:30 pozývame na sv. omšu s vešperami. Po sv. omši bude tichá adorácia Najsvätejšej Oltárnej sviatosti, ktorá bude trvať do 19:00. Príďte načerpať posilu z Eucharistie.
  • Žilinský miešaný zbor vás srdečne pozýva v dňoch 21.-23.06.2024 na 14. ročník Medzinárodného festivalu a súťaže zborového umenia Voce Magna.  Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske kostola.
  • Prosíme, aby v nasledujúcom týždni pomohli pri upratovaní farníci zo skupiny č. 6, vedúca p. Kadašová. Upratovať sa bude v PO a PIA po večernej sv. omši. Vďaka za vašu ochotu pomôcť. Zároveň ďakujeme predchádzajúcej skupine za upratovanie.